Een betekenisvol leven

Mensen hebben mensen nodig. We staan klaar voor díé mensen waarvoor meedoen en erbij horen niet vanzelfsprekend zijn. De kracht en de mogelijkheden van een ieder zijn daarbij bepalend. En niet de beperkingen. We zijn er van overtuigd dat ieder mens betekenis aan het leven kan geven. Dat is misschien gemakkelijk gezegd. Want hoe werkt het dan? En wat maakt onze aanpak om veerkracht te versterken uniek? Lees verder over onze werkaanpak bij "over ons werk".

Vitaal Verder

“Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren over hun eigen welbevinden, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven.” (Machteld Huber) Bovenstaande woorden vormen de basis voor de missie en visie van RIBW K/AM.

Missie

RIBW K/AM ondersteunt mensen met psychiatrische kwetsbaarheid in het hervinden en ontwikkelen van hun veerkracht. Veerkracht is het vermogen om de uitdagingen van het leven aan te kunnen en om van daaruit eigen keuzes te maken om verder te kunnen.

Visie

Wij ondersteunen mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid om hun veerkracht te hervinden en versterken. Die veerkracht wordt mede gedragen door de mensen om hen heen. Samen, mét elkaar gaan zij voor een betekenisvol leven. Onze professionele ondersteuning versterkt deze beweging door aan te sluiten op hun (universele) waarden(-behoeften). Door deze manier van kijken en werken versterken wij hun veerkracht én die van hun omgeving.

Meer informatie over onze visie vind je op onze website.

RIBW/KAM shape RIBW/KAM shape