Wat houdt een leer-werktraject bij RIBW K/AM in?

Bij RIBW K/AM bieden wij jaarlijks een aantal werk-leertrajecten aan toekomstig zelfstandig begeleiders met lef die het werken als begeleider in de GGZ eigen willen maken.

Als leerling GGZ-begeleider leer je het vak van GGZ-begeleider in de dagelijkse praktijk. Je volgt één dag school en werkt daarnaast twee tot vier dagen mee binnen een team. Je maakt kennis met diverse doelgroepen en ervaart wat het werk precies inhoudt. 

Hoeveel leerlingen heeft RIBW K/AM?

Jaarlijks hebben wij gemiddeld 20 leerling GGZ begeleiders. Elk schooljaar hebben we plaats voor zes nieuwe leerlingen.

Welke opleidingen zijn passend en voor welke functie?

Zie onderstaande tabel voor een overzicht van geschikte opleidingen.
Passende opleiding voor leerwerkplek Mogelijke functies
HBO Social Work – uitstroom GGZ-agoog of langdurig complexe zorg (voorheen SPH, SCW, SMD, MWD) Persoonlijk Begeleider
MBO Sociaal Werk (niveau 4), MBO Maatschappelijke Zorg – Persoonlijk begeleider - uitstroom specifieke doelgroepen of GGZ-agoog (niveau 4) Woonbegeleider, Activiteitenbegeleider, Persoonlijk Begeleider

Wanneer starten de leerwerktrajecten?
De leerwerktrajecten starten bij het begin van elk nieuw schooljaar, in september dus.
  • Medio februari - juni vindt de werving en selectie van nieuwe leerlingen plaats.
  • Vóór 1 juli nemen we nieuwe leerlingen aan.
  • 1 september is de ingangsdatum van een leerling-contract en starten de nieuwe leerlingen.

Investeren in elkaar

RIBW K/AM investeert graag in jou als leerling! Daar vragen we wel iets voor terug. We verwachten van jou dat je je verbindt aan ons, je inzet voor de opleiding en een goede leerhouding hebt. Is je opleiding afgerond dan leidt een leerwerkcontract in principe tot een vaste baan. En dan gaan wij ervan uit dat je minimaal twee jaar bij RIBW K/AM blijft werken.

Wat voor soort contract krijg ik?

Je krijgt een leerwerkcontract van een jaar. Het minimum aantal contracturen is 24 en maximaal 32 uur (inclusief studie-uren). Bij goed functioneren verlengen wij je contract voor de duur van de opleiding.

Welke tegemoetkoming kan ik verwachten?

Studiekosten: RIBW K/AM betaalt je studiekosten: schoolgeld en je boeken.
Studie-uren: Om ruimte te geven aan je leerproces krijg je als leerling studie-uren (volgens CAO GGZ):
  • MBO-leerlingen: 8 studie-uren per schooldag (40 schoolweken x 8 uur = 320 uur per schooljaar).
  • HBO-leerlingen: 4 studie-uren per schooldag (40 schoolwerken x 4 uur = 160 uur per schooljaar).
  • Je krijgt als leerling één uur studietijd per werkdag om te werken aan je schoolopdrachten, begeleidingsgesprekken, examens, et cetera.
  • Tijdens de schoolvakanties werk je dus wel op je schooldag.

Maak ik volledig onderdeel uit van de formatie van een team?

Investeren in jouw leerproces betekent ook dat je altijd een deel boventallig werkt. Je maakt voor dat deel geen onderdeel uit van de formatie van een team. Het idee daarachter is dat je ‘extra’ bent en daardoor alle ruimte krijgt voor je ontwikkeling. Maar ondanks dat je ‘extra’ bent, werk je het eerste jaar best al intensief samen met het team en dat wordt vanaf het tweede jaar en de volgende schooljaren steeds meer.
Voor de uren dat je wel onderdeel bent van de formatie, heb je een passende en declarabele caseload. Dat wil zeggen dat je een eigen groep cliënten hebt. De studie-uren zitten in het aantal uren dat je boventallig werkt.

Boventallig werken

Schooljaar Boventallig Onderdeel formatie
1 100% 0%
2 50% 50%
3 35% 65%
4 25% 75%

Jouw salaris

Praktijkleerjaar Per 1 mei 2023
1e praktijkleerjaar € 1.528,-
2e praktijkleerjaar € 1.728,-
3e praktijkleerjaar € 2.177,-
4e praktijkleerjaar € 2.241,-

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Als leerling ontvang je in het eerste leerjaar minimaal € 1.528,- en maximaal € 1.934,40 (het Wettelijk Minimumloon) bruto per maand (bij 36 uur per week). We hebben een ruime verlofregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een dertiende maand, de mogelijkheid tot inkopen van extra dagen en een fietsenplan. Uiteraard neem je deel in onze pensioenregeling en is er een reiskostenregeling. Als leerling heb je recht op ORT (onregelmatigheidstoeslag), indien van toepassing.

Solliciteren?

Solliciteer op de vacature leerling GGZ begeleider vanaf eind februari tot medio maart. Buiten deze periode nemen wij geen sollicitaties in behandeling. Kijk voor meer info over onze organisatie op: www.ribw-kam.nl. In 2023 zijn de online informatiebijeenkomsten op di. 4 april om 16.30 uur en do. 6 april om 9.30 – 16.30 uur.